🔰 برگزاری اولین جلسه از سلسله کارگاه های فرزندآوری، ناحیه مقداد، مشهد مقدس، خراسان رضوی

ناحیه مقداد، مشهد مقدس، خراسان رضوی

🔰 در راستای افزایش جمعیت، برگزاری اولین جلسه از سلسله کارگاه های فرزندآوری، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ در پایگاه صدیقه کبری برگزار شد.

👈سرفصل جلسه:
🔸بیان فرمایشات آقا در حوزه جمعیت
🔸دلایل کاهش جمعیت در ایران
🔸 هزینه های اقتصادی کاهش جمعیت

✅ سخنران: مربی جامعه زنان سرکار خانم حاجی زاده.

ناحیه مقداد، مشهد مقدس، خراسان رضوی
 

دسته بندی

برچسب‌ها