تو به ما جرات طوفان دادی

امام خمینی(ره)
انقلاب اسلامی
امام خمینی(ره)

نقش امام خمینی(ره) در شکل گیری انقلاب اسلامی

اعتراض به حکومت مستبد همواره در کشورهای مختلف وجود داشته است. اعتراضات مردمی با انگیزه های مختلف سیاسی و اجتماعی معمولاً زمینه ساز انقلاب های مهمی در طول تاریخ بوده است. اما تمامی این اعتراضات تبدیل به قیام گسترده و در نهایت تغییر حکومت نشده است. معمولاً حرکت های مردمی که در راس آنان، یک رهبر قوی و مدبر وجود داشته است تبدیل به انقلاب اثرگذار شده اند. در واقع در تمام انقلاب های مهم دنیا نقش رهبر و هدایت گر حرکت مردمی بسیار تاثیر گذار بوده است.

در کشورما نیز انقلاب اسلامی نمونه بارز یک حرکت مردمی و بزرگ بوده بطوری که در طول تاریخ این سرزمین کم نظیر بوده است. شجاعت و بصیرت مردم ایران در برهه ای از زمان که حکومت فاسد وقت از حمایت شرق و غرب برخوردار بوده، مثال زدنی است. اما آنچه در بررسی این انقلاب مهم است نقش رهبری مردم در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی می باشد. رهبری که با وجود تهدید، تبعید و حتی شهادت فرزند، دست از باور و اعتقاد قلبی خود بر ندارد. رهبری مدیر و توانا که علاوه بر شجاعت ظاهری و فردی، دارای قوت قلب و اعتقاد راسخ به قدرت الهی باشد و انقلاب مردم را بر اساس باور دینی و الهی سازماندهی نماید.

این رهبر فرزانه سعی می نماید در طول حرکت مردمی خواست ها رنگ بوی خدایی بگیرد و انقلاب را تبدیل به انقلاب اسلامی نماید. به مردم یاد می دهد که اگر می خواهند بر قدرت های پوشالی دنیا غلبه کنند باید بر قدرت فرا دنیایی خداوند متعال تکیه نمایند. باید از من بگذرند و ما شوند.

حتی ابتدای پیروزی این انقلاب هنوز این حرکت مردمی به خلوص نرسیده بود. ملی گرایی، کمونیستی، مذهبیون رادیکال و ... دنبال مصادره کردند اعتقادات انقلاب بودند. اما امام فرمودند جمهوری اسلامی ایران ؛ نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر.

امام خمینی(ره) حتی با برخی مذهبیون زمانی که گفتند جمهوری لازم نیست، اسلام کافی است نیز همراهی نکردند. باز گفتند جمهوری اسلامی ایران. زمانی که گفتند همه با شما هستیم رای گیری لازم نیست، باز گفتند جمهور یعنی رای مردم لازم است.

این یعنی درایت یک رهبر یعنی آینده نگری یعنی همه باید رای بدهند تا در تاریخ بماند که مردم این حکومت را خواستند نه شخص خاصی؛ واین قدرت مدیریت است که امام خمینی(ر) داشتند.

امام خمینی(ره)

حال به سخنان امام خمینی(ره) در خصوص تشکیل حکومت می پردازیم تا مسئله کاملا روشن گردد.

-حکومت باید حکومت الهی باشد، اسلامی باشد، حکومتی باشد که خود مردم می خواهند آن حکومت را. (صحیفه امام؛ ج۷، ص ۵۲۷)

- وقتی حکومت حکومت عادلانه شد، حکومت در خدمت مردم شد، سایه این حکومت بر قلوب مردم است؛ و یک همچو حکومتی می تواند حکومت کند. (صحیفه امام؛ ج۷، صص ۵۲۷ - ۵۲۸).

- دولتها اگر این طور بشوند که به اسلام توجه کنند و روح اسلام را در مردم ایجاد کنند و خودشان، این هم، به صلاح خودشان هست؛ و هم، به صلاح کشورشان؛ و هم، همه برنامه ها را با آسانی می توانند انجام بدهند. (صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۸۸)

- وقتی پایه حکومت بر دوش یک ملت نبود و بر قلب یک ملت نبود، اینها نمی توانند یک حکومتی باشند.(صحیفه امام؛ ج۷، ص ۵۲۸)

- اگر مردم پشتیان یک حکومتی باشند، این حکومت سقوط ندارد؛ اگر یک ملت پشتیان یک رژیمی باشند؛ آن رژیم از بین نخواهد رفت.(صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۳۷۲).

- حاکم اسلام و رئیس دولت اسلام از مردم هیچ نمی ترسد؛ چون خیانتکار نیست؛ از خود مردم است و توی مردم است. (صحیفه امام؛ ج ۹،ص ۸۷).

- در رژیم اسلامی شاید در رأس برنامه همین تفاهم ما بین دولت و ملت باشد. (صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۳۲۰)

- ملت ایران امروز برای همین معنی که اسلام را زنده کند، و احکام اسلام را زنده کند، قیام کرده است؛ و قیامی کرده است که در تاریخ اسلام، در تاریخ ایران، سابقه ندارد یک همچو قیام ریشه داری و اساس داری هم. (صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۶۱)

-مردم مردمِ الهی هستند، مُسلم هستند، قیامِ للهِ کردند، برای خاطر حق قیام کردند.(صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۲).

 

دسته بندی