مولای من ولادت مبارک

سالروز ولادت امام علی(ع)
روز پدر
امیر المومنین

سالروز ولادت امام علی(ع) ؛ روز پدر

خواستم از علی (ع) بنویسم .... دیدم که نمی شود... قلم و کاغذ تمام می شود..... عمر ما هم به پایان میرسد ولی فضائل علی (ع) تمام نمی‌شود.....عده ای علی (ع) را خدا دانسته اند ولی ما آن ها را کافر می دانیم....
انسان اشتباه میکند... در تشخیص هم گاهی اشتباه می کند.... مثلاً به دنبال خدا می گردد ولی علی ع) را پیدا می کند، ریشه این اشتباه به خاطر تشابه زیاد آن است است....
علی (ع) خدا نیست اما صفاتی دارد که او را بسیار شبیه خدا کرده....
من هیچ کس را نمی شناسم که تمام این صفات را یکجا داشته باشد مگر پیامبر(ص)
درست است که نور وجودی علی (ع) مدتها قبل خلق شده بود و در عرش خدا به عبادت مشغول بود...
درست است که علی (ع) علم بی کران داشته....
درست است که علی (ع) هیچگاه در جبهه به دشمن پشت نکرده از این رو زره او پشت نداشته....
درست است که علی (ع) مهربانتر از پدر بود بر یتیمان و ناتوانان....
درست است که علی (ع) ساقی حوض کوثر است است...
درست است که علی (ع) بهشت و جهنم را تقسیم می کند....
درست است که علی (ع) ولی الله است....
درست است که علی (ع) اولین مرد مسلمان است ....
درست است که علی (ع) شوهر فاطمه(ص) است....
درست است....
علی (ع) را در عالم بالا یا عالم ملائک ایلیا می‌شناسند زیراکه ایلیا برتر و بالاترین است و ملائک این را می بینند ..
همه علی (ع) را ملاقات خواهند کرد در تاریکی قبر و او سرپرست کسی است است که در دنیا ولایت او را پذیرفته باشد ....
او علی (ع) است که قاتل خود رحم میکند و در مورد او پس از خود سفارش می کند...
او علی (ع) است است مظهر مروت و جوانمردی...
او علی (ع) است مظهر شجاعت و دلیری....
او علی (ع) است مظهر صداقت و راستگویی...
او علی (ع) است است مظهر شرافت و درستکاری....
او علی (ع) است زیرا غیر او نمی تواند که علی (ع) باشد...
او علی (ع) است صاحب علم و عالم به علوم از ابتدای تاریخ تا انتهای آن...
اوعلی (ع) است است امیرالمومنین بعد از پیامبر، بدون شک، اطاعت او بر همه واجب است ولایت او عالم گیر است سپاه او سپاه حق و دشمن او باطل است...
حکومت او عدل مطلق است و دشمن او زیاده خواه مشرک...
کشنده قاسطین و مارقین و ناکثین است....
و تنها او مولود کعبه است آنگاه که به اذن خدا دیوار کعبه شکافته شد و مادر پاک و مطهر او وارد کعبه شد زیرا جز کعبه در این دنیا مکانی برای تولد او نبود
و اکنون....
و اکنون لحظه ورود صاحب ولایت، در عالم مادی و ماده رسیده...و مولود کعبه متولد شده...
مولودی مقدس در مکانی مقدس و در زمان مقدس
اسدالله در وجود آمد....
هرچه در پس پرده بود آمد...
مولای من ولادتت مبارک...

 

دسته بندی