مجموعه قوانین و مقررات عفاف و حجاب و اخلاق و عفّت عمومی

قانون حجاب، عفاف و حجاب، اخلاق و عفت عمومی

با عنایت به اهمیت موضوع عفاف و حجاب، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با عفاف و حجاب و اخلاق و عفّت عمومی، تقدیم می گردد؛ به امید نشر حدّاکثری و رعایت این مقررات توسط اکثریت مطلق جامعه

لینک دسترسی👇

https://drive.google.com/file/d/1UrJQNut17KRiUUXssaqvHN-xl60X7rSr/view?usp=drivesdk

دسته بندی

برچسب‌ها